Fejlődő Komárom

Attractive laughing freelancer girl posing with cup of coffee at her workplace. Chinese student in blue shirt works with document in campus with blonde friend in glasses.
 • Tisztességes megélhetést biztosító jól fizető munkahelyek létrehozása helyben
 • Utak és a járdák folyamatos karbantartása
 • Parkolás – parkolóhelyek megfelelő kijelölése, parkolóház építése
 • Teherforgalom csökkentése a városban: elkerülőút variánsainak azonnali felülvizsgálata, közbenjárás a folyamatok felgyorsítása érdekében, zajvédő falak telepítésének kezdeményezése
 • Csatornarendszer folyamatos felújítása, csapadékelvezetés föld alá helyezhető retenciós tartályba
 • Kikötő revitalizálása: adjuk vissza a Duna partot a komáromiaknak
 • Városi piac fejlesztése
 • A turizmus koncepcióalapú fejlesztése kiemelt hangsúlyt fektetve a történelmi belváros és fürdő fejlesztésére és az erőd kihasználtságának növelésére
 • A városi hivatal által nem kihasznált ingatlanokat a vállalkozások szolgálatába állítása

Jól működő Komárom

foto-felvidekma-1
 • Nyitott önkormányzat: közvetlen kapcsolattartás a polgárokkal, rendszeres konzultáció a lakosokkal és a helyi vállalkozásokkal, hosszabbított ügyfélfogadási idő, ügyintézés a külvárosokban
 • A városi hivatal szervezeti rendjének optimalizálása: annak érdekében, hogy a
  hivatal munkája hatékony és költségkímélő legyen.
 • Átláthatóság – a korrupció megelőzése
 • Költséghatékonyság a város gazdálkodásában: a városi cégek gazdálkodásának felülvizsgálata – felesleges külsős megbízások megszüntetése
 • Hosszú távú beruházási terv: arra pályázunk, amire a városnak igénye van, nem arra, amire éppen felhívás van
 • A városi vállalatok támogatói funkcióinak a hatékony működés érdekében
 • Rendszeres éves ügyfélelégedettség mérés a lakosok között
 • A város központi szerepének erősítése a régión belül

Zöldebb és tisztább Komárom

A beautiful shot of park pathway surrounded with amazing nature
 • Parkok telepítése és karbantartása, virágágyások kiültetése és gondozása
 • Rendszeres fűnyírás, favágás, fák botolása
 • Az elhanyagolt területek revitalizálása
 • Koncepció alapján történő faültetés és fakivágás, felmelegedés hatásának csökkentése
 • Városi kertész, városi építész alkalmazása, hogy átgondolt városfejlesztés történjen
 • Korszerű költséghatékony hulladékgazdálkodás: mennyiségi mérés bevezetése és az ehhez szükséges zárt tárolók megépítése, szeparáció növelése – több szeméttároló, gyakoribb hulladékszállítás a lakótelepeken, biohulladék hasznosítása, belvárosi szemetesek gyakoribb ürítése
 • Korszerű vízgazdálkodás: esővíz felfogók telepítése, ivóvíz védelme
 • Iskolabuszrendszer bevezetése a forgalom csökkentése érdekében

Egészséges Komárom

Azure women's city bike in retro style with wicker basket and pink flowers parked on bicycle path in city recreation area. Trees and lake on the background.
 • Minőségi életmód biztosítása a lakosok számára: városi sportpályák fejlesztése és karbantartása, közösségi parkok létesítése
 • Kerékpárutak fejlesztése
 • Városi élsport támogatása, sportpályák korszerűsítése
 • Tehetségprogram bevezetése: városi sporttehetségek felkarolása
 • Városi fenntartású konyhák reformja: a gyermekétkeztetés korszerűsítése a minőségi táplálkozás jegyében
 • Egészségügyi középiskola létrehozásának kezdeményezése megyei együttműködésben
 • Egészségcsomagok bevezetése az általános iskolában

Okos Komárom

Young man and woman startups business meeting to discuss the situation on the marketing in the meeting room.
 • Központi irányítású közvilágítás
 • Digitalizálás: digitális ügyfélkapu, ,a városi informatikai rendszer megfelelő kihasználása, , probléma-bejelentő applikáció újjáélesztése
 • Korszerű oktatásügy városi oktatási eszköz- és ingatlanfejlesztésekkel
 • Városi kommunikáció korszerűsítése, egyszerűsítése
 • Városi újság és a televízió, weboldal, facebook modernizálása a közérdekűség jegyében
 • Együttműködés az egyetemmel. Közös projektek indítása, az egyetemen végzettek tudatos bevonása a város vállalati ill. városi hivatali életébe
 • Ingyenes WIFI hot-spotok kialakítása

Gondoskodó Komárom

Positive mother and daughter enjoying dramatic view out of window. Young health visitor showing to senior lady funny scene out of window. Family relations concept
 • Bérlakások biztosítása – az egyenlő bánásmód elvét betartva megfelelő elszámoltatással, ellenőrzéssel
 • A védőszolgálat munkájának támogatása, a szociális intézmények alkalmazottainak megbecsült bérezése
 • Komplex idősbarát program kidolgozása
 • Megvalósíthatósági tanulmány készítése a kihasználatlan városi területek mezőgazdasági kihasználására 
 • Városi humanitárius szervezetek, egyházak, önkéntes szolgálatot végző szervezetek összehangolt működtetése a városi hivatallal karöltve
 • Véradók, önkéntesek számára kedvezménykártya kiadása
 • Szociális program létrehozása adaptálva a már működő megoldásokat: marginalizált csoportok, hátrányos helyzetű romák felzárkóztatása, kisnyugdíjasok, mélyszegénységben élők helyzetének javítása, törvény előírta Közösségi terv aktualizálása és annak alapján való működés

Élhetőbb Komárom a peremvidékeken is

Cserhát, Gadóc, Gyulamajor, Kabátfalu, Kava, Kisizsa, Kis-és Nagyharcsás, Lándor, Őrsújfalu, Pálmajor ugyanúgy a város szerves része! Nem bánhatunk velük mostohán! Programunk a peremvidéken:

Children on slide
 • Rendszeres kihelyezett lakossági fórum szervezése
 • Közbiztonság növelése
 • Játszóterek építése zen városrészekben is
 • Az áldatlan állapotok felszámolása: esőben járhatatlan sártengernyi utak,
 • Kisbusz járat újraindítása Kabátfalura, tárgyalások kezdeményezése mozgóbolt működtetéséről
 • Őrsújfalusi lakosok számára városi rendőrség kihelyezett irodájának működtetése
 • Orvosi rendelő kezdeményezésének támogatása
 • esővíz-elvezetés megoldása, hogy felszámoljuk vele az özönvízszerű állapotokat,
 • Rendszeres képviselői fogadóóra
 • Közlekedésbiztonsági megoldások alkalmazása a szentpáli kereszteződés biztonságossá tétele érdekében

Biztonságos Komárom

Security camera ( Filtered image processed vintage effect. )
 • A használhatatlan kamerarendszer javítása, bővítése, ellenőrzése, hogy hatékony eszköze legyen a bűntények felderítésének és bűnmegelőzési célt szolgáljon egyúttal
 • Hatékony együttműködés a városi és állami rendőrök között: járőrök gyakoribb járőrözése gyalog is, roma szakértők alkalmazása, polgárőrség megszervezése
 • Közvilágítás biztosítása a lakóterületeken
 • Iskoláknál és a frekventált helyeken gyakoribb járőrözés, a zaklatás felszámolása
 • Kompetens és erőskezű irányítást a rendfenntartó egységek élére
 • Közlekedésbiztonság: gyalogátkelők és járdák kialakítása kritikus helyeken, tükrök kihelyezése